Musikskolan

På Musikskolan kan du från 3 års ålder uppleva och lära sig om sång, rytm och musik. Utifrån varje elev skapar vi förutsättningar för ett lustfyllt förhållande till och utövande av musikaliska uttryck.

Viktig information angående vår gruppundervisning!

På grund av den rådande coronapandemin tar musikskolans gruppverksamhet paus från och med idag 14 april. Vi väljer att göra så då vi precis som gymnasiesklorna har elever från stora delar av Skövde som kommer till oss.

Det gäller t ex. orkestrar, körer, drillgrupper, ensembler, barngrupper med mera. Mer information skickas direkt till berörda elever och vårdnadshavare.
Ordinarie spellektioner fortsätter som vanligt om du inte får annat besked av din lärare.

Ta gärna kontakt med din lärare om du har frågor.

Viktig information angående våra barngrupper!

Alla barngrupper är för tillfället pausade på grund av den rådande pandemin.

Den 19 maj öppnar vi upp anmälan till våra barngrupper inför hösten! Du hittar mer information kring vilka våra barngrupper är här.

Musikskolan

Undervisningen skall bedrivas på ett sådant sätt att den, förutom att ge eleven möjlighet att utveckla färdighet på sitt instrument, stärker deras självkänsla och deras förmåga att umgås med både jämnåriga och vuxna på ett lust- och respektfullt sätt.

Läs mer om vilka instrument och ämnen du kan lära dig på Musikskolan.  

Bra att veta

Musikskolan följer grundskolans läsårstider. När du har lov i grundskolan (höst- jul- sport- påsk- och sommarlov) är du också ledig från musikskolan. Om du har studiedagar eller liknande, prata med din lärare om vad som gäller för musikskolan de dagarna. 

När du lärt dig lite mer, får du möjlighet att vara med i någon ensemble eller orkester. Musikskolan har en elevkonsert varje månad där eleverna får framträda inför publik.

Frånvaro

Det är viktigt att du ringer till oss om du inte kan komma till din lektion. Detta gör du antingen direkt till din lärare via telefon eller sms, eller via receptionen. 
 

Instrument

På musikskolan har du möjlighet att hyra instrument under högst ett år. Undantag görs för en del orkesterinstrument som du får hyra under längre tid. Om inte musikskolan har det instrument som du vill börja spela, går det att hyra eller hyrköpa i musikaffärer.

 

Musikskolan är tillsammans med Stadsmuseet en del av Skövde Kulturfabrik.

Läs mer här om vad som är på gång i Skövde Kulturfabrik just nu!