Musikskolan

På Musikskolan kan du från 3 års ålder uppleva och lära sig om sång, rytm och musik. Utifrån varje elev skapar vi förutsättningar för ett lustfyllt förhållande till och utövande av musikaliska uttryck.

Ny sida för anmälan till Musikskolan är på väg!

Just nu går det inte att skicka in anmälningar till Musikskolan, då vi befinner oss mitt i ett byte av vårt elevsystem. Det nya systemet kommer ge er som kunder och elever på Musikskolan en större möjlighet att kontrollera era uppgifter och ta del av information från våra lärare.

Vi beräknar att den nya anmälan kommer vara på plats runt den 4 juli.

Musikskolan

Undervisningen skall bedrivas på ett sådant sätt att den, förutom att ge eleven möjlighet att utveckla färdighet på sitt instrument, stärker deras självkänsla och deras förmåga att umgås med både jämnåriga och vuxna på ett lust- och respektfullt sätt.

Läs mer om vilka instrument och ämnen du kan lära dig på Musikskolan.  

Fördjupningslinjen 2019

Det går nu att söka till Fördjupningslinjen! Se mer information och anmälningsformulär under länkar.  Anmälan är öppen fram till den 26 april.

Alla elever vid Skövde Musikskola har rätt att söka till fördjupningslinjen. Linjen är lämplig för dig som går i högstadiet, men är öppen att söka även för dig som är äldre. Provet förbereder du tillsammans med din lärare. Förkunskap i notläsning och notvärden är ett grundkrav.

Det finns 9 platser totalt som besätts med kvalificerade sökande.

Bra att veta

Musikskolan följer grundskolans läsårstider. När du har lov i grundskolan (höst- jul- sport- påsk- och sommarlov) är du också ledig från musikskolan. Om du har studiedagar eller liknande, prata med din lärare om vad som gäller för musikskolan de dagarna. 

När du lärt dig lite mer, får du möjlighet att vara med i någon ensemble eller orkester. Musikskolan har en elevkonsert varje månad där eleverna får framträda inför publik.

Frånvaro

Det är viktigt att du ringer till oss om du inte kan komma till din lektion. Detta gör du antingen direkt till din lärare via telefon eller sms, eller via receptionen. 
 

Instrument

På musikskolan har du möjlighet att hyra instrument under högst ett år. Undantag görs för en del orkesterinstrument som du får hyra under längre tid. Om inte musikskolan har det instrument som du vill börja spela, går det att hyra eller hyrköpa i musikaffärer.

 

Musikskolan är tillsammans med Stadsmuseet en del av Skövde Kulturfabrik.

Läs mer här om vad som är på gång i Skövde Kulturfabrik just nu!