Aktuell information

Här hittar du information kring startdatum och de olika grupperna.

Höstterminen startar den 26 augusti

Nedan finner ni information kring terminsstart för våra olika grupper, ensembler och orkestrar, då dessa kan skilja sig från den ordinarie undervisningen.

Om ni har fått en plats i någon av våra grupper eller ska delta i någon av våra ensembler eller orkestrar kommer respektive ansvarig lärare att höra av sig med mer information inför starten.

Minimusik
Terminsstart måndag 2/9, tider för respektive grupp informeras av ansvarig lärare.
Sal: Rytmiksalen

Musiklek
Terminsstart måndag 2/9, grupp 1 kl.17.00 och grupp 2 kl. 17.50 i Rytmiksalen

Musikverkstad
Terminsstart onsdag 4/9, grupp 1 kl. 16.30 och grupp 2 kl. 17.50 i Rytmiksalen

Paradorkestern
Terminsstart måndag 16/8 kl. 16.30 i Timboholmssalen

Sigges bigband
Terminsstart onsdag 4/9 kl. 16.50 i Timboholmssalen

Mussi7
Terminsstart tisdag 3/9, grupp 1 kl. 17.00 och grupp 2 17.55 i Rytmiksalen

Fördjupningen
Terminsstart onsdag 28/8 kl. 16.40 i Blå Hallen alternativt Pers slagverksrum