Detta kan du göra på Musikskolan

Studio 164

Vårt ämne inom musikproduktion! I denna kurs får du lära dig digital och analog inspelning, ljudteknik och låtskrivande/produktion av musik. Kursen passar dig vare sig du redan spelar ett instrument eller bara vill lära dis skapa din egen musik. 

Du kan gå på Studio 164 från det att du går i åk 7. 

Barngrupper

På Musikskolan finns det för de små barnen möjlighet att gå i barngrupp en gång i veckan. 

Minimusik
Är för dig som är 3-4 år. Här leker, dansar och spelar vi. 

Musiklek
Är för dig som är 5 år. Här sjunger och dansar vi, arbetar med ramsor, lär oss begrepp samt improviserar och jobbar med rytmer och rörelse. 

Musikverkstad
Är för dig som är 6 år. Här sjunger, dansar och testar vi på olika instrument. Du får en bra grund att stå på i ditt musicerande. 

Mussi7
Är för dig som är 7 år och tidigare gått i Musikskolans andra barngrupper. Här sjunger vi och får prova att spela flera olika instrument. Du lär dig om noter och hur du spelar efter dem. 

Spela instrument

Vi erbjuder enskild och gruppundervisning från det året du fyller 8 år. 

De instrument vi har undervisning på är: 

Bleckblåsinstrument
Bariton, trombon, trumpet, tuba och valthorn

Stråkinstrument
Fiol, altfiol, cello och kontrabas

Träblåsinstrument
Blockflöjt, klarinett, saxofon och tvärflöjt

Stränginstrument
Elbas, kontrabas, elgitarr, och gitarr

Sång
Du kan ta sånglektioner på Musikskolan från det att du fyller 11 år. 

Övriga instrument
Keyboard, piano, slagverk och trumset

Fördjupningslinjen

Alla elever vid Skövde Musikskola har rätt att söka till vår fördjupningslinje. Linjen är lämplig för högstadieelever, men är öppen att söka även för dig som är yngre eller äldre. Det finns totalt 6 platser och kursen löper under 2 år. För mer information se Fördjupningslinjen under rubriken Dokument.