Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Elevförening

Elevförening

Skövde musikskola har en elevförening som heter Skövde musikskolas instrumental- och sångförening. Föreningen erbjuder alla elever på Skövde musikskola gratis medlemskap i instrumental- och sångföreningen samt Riksförbundet Unga Musikanter (RUM).

Flera elevföreningar

Det finns sedan flera år tillbaka flera olika RUM-föreningar på skolan som samlar de elever som spelar i olika orkestrar. Om du redan är medlem i en sådan förening är du ändå välkommen att bli medlem även i vår elevförening som är till för alla elever på skolan, oavsett vilket instrument eller vilken orkester man tillhör. Du kan alltså vara medlem i flera RUM-föreningar.

Riksorganisationen

RUM är en riksorganisation som vänder sig till barn och ungdomar som ägnar sig åt musik, sång, dans, drama och andra kulturyttringar. RUM har ca 46 000 medlemmar i hela landet i åldern 6-25 år.

Att bli medlem

För att bli medlem måste man vara ansluten genom en enskild förening, som Skövde musikskolas instrumental- och sångförening. Medlemmar får möjlighet att delta i RUM:s kurser, tävlingar, festivaler och andra arrangemang. Organisationen har ett omfattande utbud av aktiviteter både nationellt och regionalt. RUM-medlemmar får också RUM:s medlemstidning Rum'ba fyra gånger per år.

Medlemskapet

Medlemskapet i RUM är helt gratis och innebär inte några kostnader eller andra åtaganden för den enskilde medlemmen. Elevföreningen kommer att få ett bidrag från RUM som grundar sig på hur många medlemmar föreningen har. Därför är det av stor vikt för oss att uppnå ett så stort medlemstal som möjligt.

Statens regler

Enligt statens regler för stadsbidrag till ungdomsorganisationer ska medlemskapet bekräftas skriftligt av medlemmen själv. Detta kallar staten för en viljeyttring (eftersom man inte kan teckna något avtal med minderåriga). Detta är skälet till att vi kommer att be musikskolans elever att skriva på listor för medlemskap i föreningen. Medlemskapet är självfallet helt frivilligt. Den elev som inte vill vara medlem och avstår från att skriva på någon lista, kommer inte att registreras som RUM-medlem.

Mer information finns under Länkar.

Länkar