Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Orkestrar, körer och drill

På Musikskolan finns det flera olika körer, orkestrar och ensembler som du kan medverka i. Om du går på enskild undervisning medverkar du avgiftsfritt i dessa.

Viktig information angående vår gruppundervisning!

På grund av den rådande coronapandemin tar musikskolans gruppverksamhet paus från och med idag 14 april.

Det gäller t ex. orkestrar, körer, drillgrupper, ensembler, barngrupper med mera. Mer information skickas direkt till berörda elever och vårdnadshavare. Ordinarie spellektioner fortsätter som vanligt om du inte får annat besked av din lärare.

Ta gärna kontakt med din lärare om du har frågor.

Orkestrar 

Silwerbow
Är en stråkorkester för de som precis börjat spela stråkinstrument och ger grunderna i orkesterspel.

Goldenstrings
Är en stråkorkester där du vidare utvecklar ditt orkesterspel, övar på notläsning och samspel. Här spelas en blandad repertoar.

Ettan och Tvåan
Ettan är en nybörjarorkester för blåsinstrument och Tvåan är nästa steg där du vidareutvecklar ditt orkesterspel.

Sigges Storband
Sigges Storband är en blåsorkester du kan vara med i när du spelat en lite längre tid.

Paradorkestern 
Denna orkester beslår av ett 40-tal blåsare samt slagverk och spelar blandad blåsorkestermusik, från march till pop. De medverkar ofta vid offentliga evenemang, som exempelvis Nationaldagen. 

Körer

Confetti
Är kören för de yngsta, där du kan vara med om du är 7-9 år gammal. 

Young Voices
Är kören för de som är 10-13 år gamla. Här sjunger vi sånger i olika stilar, ibland på engelska och övar oss på att sjunga i olika stämmor. 

Con Amore
Är en ungdomskör för de som är 14 år och uppåt. Här sjunger vi i stämmor och repertoaren består av mycket pop, men vi provar även andra stilar. 

Drillen

Drill finns både som sport, show och inom marschmusik. I marsch går drillen längst fram som en liten förtrupp till orkestern. Både flickor och pojkar är välkomna att söka till drillen. 

I Skövde är vi i första hand en marschdrill men vi har även börjat lite smått och tävla. Drillen brukar också finnas med när Musikskolan sätter upp stora evenemang och konserter då går det mer åt showdrill. Idag har vi tre grupper, de äldsta går sista året på gymnasiet och de yngsta börjar när de är 7-8 år. Vi använder oss av drillstavar och även lysstavar, flaggor och pompoms.