Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Helénstugan

Helénstugan är ett bostadshus från tidigt 1700-tal. Det är det enda som ännu återstår från tiden före stadsbranden 1759.

Helénsstugans historia

Byggnadens placering följer det medeltida gatunätet och ligger därför snett mot dagens rutnätsplan. En helt ny stadskarta ritades 1760, året efter branden, och staden byggdes upp igen.
 
Från 1760-talet har stugan varit i en och samma familjs ägo. Den senaste ägaren var Lotta Helén (1822-1916) och det är efter hennes familj som stugan är uppkallad. Lotta ärvde stugan efter sina fosterföräldrar och bodde här tillsammans med sin man Sven Pettersson, kallad Petter, och deras fosterdotter Anna Britta Johansson. Efter Lottas död inköptes huset till Skövde stad.
 
Stugan, som innehåller framkammare och storstuga, är byggnadsminne sedan 1979. Idag visas byggnaden med inredning från 1800-talet.