Slideshow imagebild1Slideshow imagebild2Slideshow imagebild3Slideshow imagebild4Slideshow imagebild5

Utställningar

På Skövde Stadsmuseum har vi två permanenta utställningar samt rullande tillfälliga utställningar.

Tillfälliga utställningar 

Kan Själv!  - en ljudupplevelse för de allra minsta

Här presenteras ljud som är spännande och intressanta för de allra minsta. I utställningen kan barnen skapa och uppleva ljuden med hela kroppen och de kan samarbeta kring och kommunicera med de olika ljuden.

Alla ljud och allt ljudskapande presenteras på ett sätt som passar deras unika sätt att undersöka sin omväld. Det gör att de på egen hand kan skapa sin egen upplevelse vid besöket. Barn i åldern 0-2 år har en annan ljudvärld än äldre barn och vuxna. Deras ljudskapande är ett sätt att kommunicera med och utforska omvärlden.

Utställningen är producerad av Västarvet i samarbete med Kultur i Väst och tonsättare Johan Svensson. Medfinansiärer är Musikverket, Kulturbryggan, Kultur i Väst och tidskriften Föräldrar & Barn.

Utställningen visas hos oss mellan den 17 november - 18 december 2018.

Masker och maskstockar

En kväll 1792 utsattes kungen Gustav III för ett attentat under en maskeradbal. Kungen var utklädd och bar mask. Av en tillfällighet hamnade maskstocken som användes för att tillverka kungens mask i Skövde. Se den och andra maskstockar från 17- och 1800-talet när Skövde Stadsmuseum visar intressanta föremål ur samlingarna på Södra Ryds bibliotek.                          

Visas under höstterminen 2018

Permanenta utställningar

Basutställning kring Skövdes historia

Skövde har vuxit fram och utvecklats som stad under 600 år. Kvinnor och män, unga och gamla, rika och fattiga – alla har de varit med om att forma staden till det den är idag. De har bott här i generationer eller varit gäster från när och fjärran. Oavsett om de har bott i staden i hela sina liv eller bara passerat förbi har de gjort ett avtryck i Skövdes historia. i den här utställningen möter du stadens skyddshelgon Sankta Elin, kyrkomålaren Johan Risberg, läkaren Per Adolf Edgren, djurparksägaren Vilhelmine Miehe, hemslöjdspionjären Lilli Zickerman och många fler.

Utställningen är indelad i fem teman:

Hälsa och sjukdom
Nöjen
Arbete och skola
Brott och straff
Boende och byggande 

Här kan du titta, lyssna, känna, leka, arbeta eller bara vila en stund. Förundras, förfasas och fascineras!

Öppet magasin

I vårt öppna magasin kommer historien till liv bland våra tusentals bruksföremål från Skövdetrakten. Här hittar du bland annat båtar från stenåldern, en av de första microvågsugnarna, vår samling av Sven M Wincratz möbler, inredning som en gång har stått på Skövde Vattenkuranstalt och mycket mer. 

Utställning.