Anmälan till Sportlovsprogrammet 2020

Planeringen inför sportlovet 2020 är i gång. Vi hoppas att ni som förening/organisation vill vara delaktiga i vårt gemensamma program. SENAST 27 januari vill vi ha era uppgifter.

Sportlovet infaller som vanligt vecka 7, mellan 10 och 16 februari 2020. Kultur- & fritidsavdelningen sammanställer ett program med sportlovsaktiviteter som läggs ut på Vklass, evenemangskalendern, kommunens hemsida och Next Skövdes hemsida.

Ingen ersättning utgår för eventuella kostnader i samband med era aktiviteter. Fritidsavdelningen står för lokalkostnad i Arena Skövdes hallar och övrig marknadsföring.

Vill ni vara med så anmäler ni ert intresse via formuläret nedan.

Anmälan skall vara inskickad senast 27 januari.

Under vecka 5 sätts programmet ihop och markandsförs. 

Välkomna med er anmälan!

  
Förening:
Kontaktperson:
Telefonnr:
E-postadress:


 Vi vill boka plats i ARENA SKÖVDE enligt nedan:
Önskad dag och tid:Typ av aktivitet:


 Vi har aktiviteter på ANNAN plats:
Plats:
Dag:


Tid:
Typ av aktivitet:


Övriga upplysningar, t.ex. kostnad, ev utrustning:
 Glöm inte att skicka in en bild på er aktivitet. Den ska vara i liggande format. Skicka till emma.lauren@skovde.se
 Vi kommer behandla de personuppgifter ni skickar in enligt GDPR för att kunna markandsföra era aktiviteter i våra kanaler