Mötesplatser för unga

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Mötesplatser för unga

Nyeport är Skövde kommuns största mötesplats för alla mellan 13 och 25 år. Förutom Nyeport finns ytterligare 7 fritidsgårdar, där du kan träffa kompisar, hålla på med kreativt skapande, baka, fika, spela tv-spel, titta på film och mycket mer.

Läs mer nedan om när Nyeport och fritidsgårdarna har öppet och om vad som är på gång just nu!

Välkommen till en mötesplats nära dig!

Bild