Grundsärskola

Grundsärskolan är istället för grundskolan
för elever med utvecklingsstörning.
Grundsärskolan ger en grund för eleverna
att kunna fortsätta studera
och för att kunna delta i samhällslivet.

 

Undervisningen är olika för varje elev
och anpassas utifrån vad de kan och klarar av.

 

I kommunen finns grundsärskolan på fyra olika skolor:

  • Billingskolan

  • Lundenskolan

  • Rydskolan

  • Vasaskolan