Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är för elever som har
rätt till en anpassad utbildning under fyra år.

 

På gymnasiesärskolan finns nationella
och individuella program.

 

De nationella programmen förbereder
elever för ett yrkesliv.

 

De individuella programmen är för elever
som behöver en utbildning anpassad för
just sig och sina behov. 

 

Här nedan hittar du en länk till mer information 
om gymnasiesärskolan.
Sidan är inte lättläst.

Gymnasiesärskolan