Lättläst

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bok och händer

Lättläst

Du har kommit till Skövde kommuns lättlästa sidor.

 

Här kan du läsa om vad Skövde kommun

kan göra för dig som bor i Skövde.

 

Du kan också läsa om vilka som bestämmer i kommunen. 

Genom att klicka på de olika rubrikerna till vänster på sidan

kan du välja vad du vill läsa om.

 

Du kan bland annat läsa om vad du kan göra på fritiden

eller vilka skolor som finns i Skövde.