Breddad kompetensförsörjning

Serviceassistenter

Breddad kompetensförsörjning är till för människor i utsatta grupper – nyanlända, funktionsnedsatta, unga utan kompletta gymnasiebetyg och arbetslösa mellan 55 och 65 år.

De så kallade ”enklare” jobben på arbetsmarknaden blir färre och färre och arbetslösheten inom utsatta grupper ökar. Samtidigt har vissa professioner i skolan och vården en mycket hög arbetsbelastning. Genom att återinföra de enklare jobben och anställa serviceassistenter som kan utföra dem, så uppnås flera syften: 

  • Det bildar en ny rekryteringsväg till kommunal verksamhet
  • Det underlättar möjligheterna för de som har en längre väg till arbete, att utifrån sina förutsättningar, komma in på arbetsmarknaden och få en egen försörjning
  • Det minskar arbetslösheten
  • Det ger utbildad och kvalificerad personal, inom framförallt skolan och vården, mer tid till att utföra sitt kärnuppdrag
  • Det minskar antalet sjukskrivningar och ohälsa inom kommunal verksamhet
  • Det ger Skövde kommuns medborgare en förbättrad service
  • Det bidrar till att utveckla Skövde kommun som en attraktiv arbetsgivare

 

Avdelning Vuxenutbildning och arbetsmarknad har idag ett antal anställda serviceassistenter som är utplacerade inom kommunens olika verksamheter. Framförallt inom förskola, skola och vård & omsorg.