deltagare och projektledare i dialog

STEG ett kompetensförsörjningsprojekt

I ESF- projektet STEG har två parters behov möts i unik modell för kompetensförsörjning. Projektet, som till hälften finansierats via Europeiska Socialfonden, har genomförts i samverkan mellan fyra kommuner: Mariestad (projektägare) Töreboda, Gullspång, Skövde och Arbetsförmedlingen.

Med projektet har första stegen tagits i arbetet med att ta fram en ny modell för kompetensförsörjning. Projektet STEG har under tre år arbetat med att utveckla en ny modell för att stärka kompetensförsörjningen inom välfärdssektorn. Målet har varit att bygga en långsiktig samordnad insats - en karriärtrappa - som ger deltagarna möjlighet att successivt genomföra stegförflyttningar mot ökad kompetens utifrån sina förutsättningar och ambitioner.  Samtidigt skapas en ny möjlighet för kommunerna att förebygga den hotande bristen på personal.

Modellen bygger på att varva teori och lärande på arbetsplatsen. Totalt har 231 deltagare genomfört STEG-utbildningen och i utvärderingen framkommer att cirka 80 procent av deltagarna ansåg att STEG ökat deras möjligheter att få ett långsiktigt arbetsliv.

23 mars genomfördes en slutkonferens som summerade projektets erfarenheter och resultat. Ta del av konferensen i efterhand här:


Hör olika perspektiv från projektet i våra filmer:

person från projekt steg

person från projekt steg

Person från projktet steg

person från projekt steg

person från projekt steg

person från projekt steg

Projektet följs nu upp av Skövde och Tibro kommun med en förstudie, för att utveckla och fördjupa modellen. Förstudien har beviljats stöd från Europeiska Socialfonden.