Studio Ludum Skövde

En värdefull satsning på Skövdes ungdomar

Projekt Studio Ludum var ett 3-årigt innovationsprojekt i samverkan mellan Högskolan i Skövde, fyra Kommuner och Skaraborgs Kommunalförbund. Projektet vände sig till spel- och spelkulturintresserade unga kvinnor och män mellan 16–24 år som varken arbetar, studerar eller de som är i en gråzon mellan studier och arbete. Syftet är att nyttja deras engagemang kring spelintresset och motivera dem att göra klart sina studier eller på andra sätt ta sig närmare arbetsmarknaden. Projektet avslutades april 2021 med ett väldigt lyckat resultat där flertalet av ungdomarna gjort fina framsteg, nått sina mål och ibland överträffat dem. Skövde Kommun har därför valt att fortsätta jobba vidare i egen regi som Studio Ludum Skövde (SLS).

Vi har startat ett samarbete och skrivit ett avtal med det nya företaget LUDEA. Teamet består av fyra personer från Högskolan i Skövde som varit med sedan start och arbetat i projektet som Gameleader och Gamemaster.

  • Målgrupp

Unga kvinnor och män mellan 16–24 år som varken arbetar eller studerar och som har ett stort intresse för spel och spelkultur.

  • Mål

Motivera och stötta ungdomar att gå klart skolan och hitta sin plats i samhället. Ta tillvara på de kunskaper som ungdomarna fått från sitt spelintresse och sedan stötta dem i att hitta andra sammanhang där kompetensen kan användas.

  • Ludum Q

Kartläggningsmetod som utgår från deltagaren spelintresse och som sedan blir mål och framtidsdrömmar. Metoden blir utgångspunkt för varje persons enskilda Skilltree.

  • Skilltree

Systemet bygger på ett kunskapsträd som förekommer i många spel där spelaren väljer vilka grenar som karaktären ska utvecklas inom för att bli starkare. Här sammanställer vi ungdomarnas talanger, färdigheter och vad som motiverar dem. I längden bygger det hela på självkännedom och självkänsla. Skilltree kan sedan användas som underlag för personlig utveckling både inom SLS och även i framtiden när deltagaren lämnat SLS.

  • Studio Ludum

Skövde kommun samarbetar med företaget LUDEA.  För mer information om LUDEA – klicka på länken.


Studio Ludum Skövde                                                                                                                                      Kontaktperson                                                                                                                                                                   

Jimmie Carlsson                                                                                                                        Arbetsmarknadskonsulent                                                                                                        Arbetsmarknadsenheten                                                                                                      jimmie.carlsson@skovde.se