Juli 2022

Lundh Holding Skövde AB Konsultverksamhet inom sprot- och träningsbranschen m.m.
Mackan Eriksson Holding AB Äga och förvalta aktier och andelar.
Måleriet No:1 Filial Måleri inom bygg.
KWG Invest AB Holdingbolag.
Toma Läkarkonsult AB Läkarkonsultverksamhet inom kardiologi, internmedicin, psykiatri. Medicins utbildningsverksamhet.
3MPC AB Äga och förvalt fast och lös egendom.
Mattias Therese bemanning Skövde AB Bemanning av läkartjänster.
Bunyemen Holding AB Redovisning och ekonomisk konsultation samt äga och förvalta aktier.
Bryan & Ella AB Restaurangverksamhet.
Poring over words Konsultverksamhet inom skrivtjänster och översättning.