Juli 2021

Skövdebolaget Fyra AB Äga och förvalta fast och lös egendom.
Modulnet i Sverige AB Handel med modulhus, organisationsutveckling, musikproduktion m.m.
Skövdebolaget Fem AB Äga och förvalta fast egendom och värdepapper.
Dygnsbutiken Fagersanna AB Livsmedelsbutik.
Maristan AB Läkarpraktik, uthyrning av läkartjänster, medicinsk utbildningsverksamhet.
Billingens grävtjänst AB Gräv- och anläggningsarbete. Handel med värdepapper.
JK Invest i Skövde AB Äga och förvalta näringsfastigheter och investera i värdepapper.
MD Elektriska AB Elinstallationer.
Karadag & Ljungqvist AB Restaurang- och cateringverksamhet. Äga och förvalta aktier.