Mars 2022

Twitchy trigger finger AB Teknik-, program- och spelutveckiing samt publishingverksamhet inom segementet.
Skövde Hene 21:1 AB Fastighetsförvaltning.
Bollskeds Alltjänst AB Konsultverksamhet inom industriell verksamhet som mekaniker och maskinflyttare inom verkstadsindustri. Entreprenad, schaktning, dränering, trädgårdsarbeten, hus och garagegrunder.
Smågott i Skövde AB Kioskrörelse samt handel med presentartiklar.
Stensby Lego AB Konstruktion och montering av modeller samt skulpturer i underhållningssyfte eller för marknadsföring av kunders produkter och varumärken.
Skultorpsmaskin Uthyrningsverksamhet av bygg- och trädgårdsmaskiner, bemanningsverksamhet, äga och förvalta värdepapper.
Fabulous Lounge HB Frisörsalong.
Kaplansgatan 23 Fastigheter AB Fastighetesförvaltning.
Arvid Karlsson bygg Nybyggnation av villor samt renovering och tillbyggnad av befintliga byggnader.
MK Bilvård HB Bilservice och biltvätt.
Mattias Therese fastighet Sköve AB Äga och förvalta fast egendom.
XR Sandbäcken AB Uthyrning av mark och lokaler.
AB ScioTech Quality Konsultverksamhet inom kvalité.
PV Däck & Bilvård AB Däck- och bilvård.
a2g AB Bygga padelhall och hyra ut banor och tid för spel av padel. Försäljning av padelutrustning, Kiosk.
KJN Invest AB Äga, förvalta, sälja och hyra ut fast samt lös egendom såsom fordon. 
Tåstorp 7 AB Äga, förvalta och utveckla fast egendom.
CM Berg Consulting Handel med uthyrning av jordbruksmark och konsultverksamhet av industriell tillverkning av bearbetade produkter.
A Solution Konsultverksamhet inom industri, nyanskaffning av maskiner och undehålsupplägg inom fordonsindustri, hantveerkhjälp inom bygg och reniveering av småhus och trädgård, events inom dryckesprovningar.
Fastighetsbolaget Skövde Närlunda 4:34 AB Fastighetsförvaltning
Titanet 3 i Skövde AB Äga och förvalta fast och lös egendom.
Tina Söderlund AB Konsultuppdrag inom sjuk- och hälso- och friskvård. Estetiska dermatologiska behandlingar, injektioner samt minimal invasiv kirurgi etc.