Välj bolagsform

Innan du startar ditt företag måste du bestämma bolagsform, här får du veta mer.

Välja bolagsform

Grunden till ett framgångsrikt företag är en bra och tydlig affärsidé, diskutera därför gärna igenom din affärsidé med någon som är insatt i de villkor som gäller. Nyföretagarcentrum i Skövde erbjuder till exempel gratis rådgivning, där kan du få råd och hjälp att ta de första stegen till ett eget företag. Innan du kör igång ditt företag måste du förstås bestämma dig för en bolagsform.

Aktiebolag

Aktiebolag är lämpligt om du siktar på att driva ditt företag i större skala, till exempel med anställda. Från och med den 1 januari 2020 är det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag 25 000 kronor. Du kan äga alla aktier själv eller välja att låta en eller flera andra äga aktier i företaget. Eftersom aktiebolaget ensamt ansvarar för sina skulder kan inte du som aktieägare förlora mer än din insats vid en konkurs.

Aktiebolaget blir en så kallad juridisk person och får ett eget organisationsnummer och bolagsnamnet är skyddat i hela Sverige. Ett aktiebolag är bokföringsskyldigt och måste skicka in årsredovisning till Bolagsverket. Själva registreringen innebär en kostnad på cirka 2 000 kronor. Det ska finnas en styrelse och i vissa fall en vd och en auktoriserad eller godkänd revisor. 

Enskild firma

Du driver ensam en enskild firma och står för rörelsen och du är personligt ansvarig för att avtal hålls och att skulderna betalas. Enskild firma är den vanligaste bolagsformen, i alla fall när man precis ska börja. En registreringsavgiften ska betalas till Bolagsverket och inget startkapital behövs. Den som har enskild firma är bokföringsskyldig och ska deklarera inkomsterna i en bilaga till den vanliga deklarationen. Den som driver enskild firma har möjlighet att utnyttja räntefördelning, expansionsfond och periodiseringsfond som ger skattemässiga fördelar. För att placeringen ska räknas som tillgång i företaget måste den placeras på ett bankkonto. 

Handelsbolag

Ett handelsbolag består av två eller flera delägare, själva bolaget är en juridisk person och med eget organisationsnummer. Inget startkapital behövs. Registreringsavgiften till Bolagsverket ska betalas. Intäkterna i bolaget deklareras i en bilaga till delägarnas privata deklarationer. Oftast brukar delägarna reglera sina mellanhavanden via ett kompanjonavtal för att undvika framtida konflikter. 

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är ett handelsbolag med mindre risk. Minst en av delägarna i ett kommanditbolag har begränsat ansvar och ansvarar bara för sin kapitalinsats. Övriga svarar för bolagets eventuella skulder. 

Kooperativ

Genom alla tider och i alla former av samhällen har människor samarbetat för att lösa gemensamma problem och tillgodose gemensamma behov. Det är ur denna tradition det kooperativa företagandet har sprungit. Ordet kooperativ kommer av det latinska cooperatio och betyder just samarbete. Man kan säga att ett kooperativ är ett företag som drivs i föreningsform.

Det kooperativa företaget bygger på öppenhet, demokrati och aktivt deltagande från medlemmarna, eller ägarna. Både inflytande och ansvar fördelas lika mellan kooperativets medlemmar, och alla medlemmar har lika rösträtt. Om företaget går med vinst fördelas den utifrån de regler man fastställt i stadgarna, till exempel antal arbetade timmar i ett arbetskooperativ eller värdet av gjorda inköp i ett konsumentkooperativ.

Ideell förening

En ideell förening har ett ideellt ändamål eller bedriver ideell verksamhet. En ideell förening får inte ha till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva affärsmässig verksamhet.

 

Källor: Bolagsverket, PRV, Privata Afffärer, Nordea, Tillväxtverket, Kooperativ utveckling