Förskollärare med barn

Karriärvägar hos oss

Inom Skövde kommun finns många spännande arbetsuppgifter inom flera olika verksamhetsområden. Vi vill att du ska kunna utvecklas i din roll men även ha möjlighet att byta yrke inom organisationen. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att vidareutbilda sig inom sitt område genom att följa en karriärväg.

För dig som lärare 

Karriärväg: förstelärare 

Förstelärare är en befattning som inrättats av staten och som ger oss  som kommun möjlighet att anställa ett antal förstelärare med bidrag från staten. Bidraget är 5000 kr i månaden, som läggs som tillägg på din lön. 

Hur gör du för att ta detta steg:

Du som är legitimerad lärare söker utannonserade tjänster som förstelärare. I Skövde kommun är dessa tjänster tidsbegränsade.  

Karriärväg: biträdande rektor 

Tjänster som biträdande rektor tillsätts när arbetsgivaren bedömer att behov finns. Genom att ha biträdande rektorer skapar vi bättre möjligheter för nära ledarskap för våra lärare och förbättrar arbetsmiljön för rektorer. 

Hur gör du för att ta detta steg:

Du söker utannonserad tjänst och som intern sökande kommer du ingå som en del i urvalet tillsammans med externa sökande. 

För dig som barnskötare 

Karriärväg: förskollärare 

Förskollärare är en befattning där du arbetar med att utveckla lärandet för de allra yngsta. Du leder barngrupper i förskola eller förskoleklass och undervisar i bland annat skriv- och matematikinlärning, lek och skapande och konflikthantering. I ditt arbete stödjer du barn i förskoleklass i deras utveckling och sociala relationer, vilket bygger grunden för deras livslånga lärande. 

Hur du gör för att ta detta steg:

I samtal med din närmaste chef kan du visa ditt intresse för att utbilda dig vidare. Det finns möjlighet för dig att söka tjänstledigt för studier och det kan även finnas möjligheter via Omställningsfonden att anordna olika utbildningsinsatser. Allt börjar med din dialog med din närmaste chef. Utifrån verksamhetens behov och medel kan din chef undersöka saken vidare via HR-enheten.

För dig som vårdbiträde 

Karriärväg: undersköterska 

Som undersköterska arbetar du med omvårdnadsarbete och utför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. 

Hur du gör för att ta detta steg:

I samtal med din närmaste chef kan du visa ditt intresse för att utbilda dig vidare. Det finns möjlighet för dig att söka tjänstledigt för studier och det kan även finnas möjligheter via Omställningsfonden att anordna olika utbildningsinsatser. Allt börjar med din dialog med din närmaste chef. Utifrån verksamhetens behov och medel kan din chef undersöka saken vidare via HR-enheten.

För dig som sjuksköterska 

Karriärväg: specialistsjuksköterska 

Som specialistsjuksköterska ansvarar du för att utveckla verksamheten inom ditt specialistområde, bland annat genom att sprida kunskap till dina kollegor samt införa nya arbetssätt och bevaka utvecklingen inom området. 

Hur du gör för att ta detta steg:

Verksamhetens behov styr inriktningen på specialistutbildningen och du visa intresse för detta i samtal med din närmaste chef. Skövde kommun kan erbjuda dig att till viss del studera på arbetstid. All kompetensutveckling utgår från behov och möjligheter i verksamheten.