Funktionsnedsättning

Här kan du läsa mer om våra sommarjobb inom område funktionsnedsättning i Skövde kommun. Välkommen med din ansökan!

Bostad med särskild service

När du arbetar på en gruppbostad eller servicebostad arbetar du med personer som har psykiska, fysiska och intellektuella funktionsvariationer. I arbetet ingår att erbjuda stöd i det dagliga livet utifrån den enskildes behov, förutsättningar och önskemål. Det kan till exempel vara stöd vid personlig omvårdnad, hjälp vid matlagning eller att planera och genomföra olika aktiviteter.

Ansök om sommarjobb inom bostad med särskild service

Korttidshem för barn och ungdomar

Som stödassistent på korttidshemmet arbetar du med barn och ungdomar som har olika funktionsvariationer.  Barnet eller ungdomen vistas på korttidshemmet under en begränsad period. Syftet kan vara att barnet/ungdomen ska få ett miljöombyte i vardagen eller att anhöriga ska få avlastning. Som stödassistent stöttar du barnet/ungdomen i vardagens alla moment utifrån dennes behov, förutsättningar och önskemål. Stödassistenter planerar och genomför olika aktiviteter med barnet/ungdomen utifrån intresse och förutsättningar. Det kan vara promenader, bad, bowling och andra aktiviteter beroende på barnets/ungdomens intressen.

Ansök om sommarjobb som stödassistent på korttidshem

Personlig assistent

Gruppbostad
Som personlig assistent arbetar du i den enskildes hem. Du är ett stöd i vardagen och målet är att brukaren ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet är anpassat utifrån den brukare som du arbetar med och kan därmed vara mycket varierande. Det kan till exempel innebära att stötta i vardagen med saker som personlig hygien, förflyttning, kommunikation och aktiviteter. 

Ansök om sommarjobb som personlig assistent

Vanliga frågor och svar

Här kan du läsa mer om vanliga frågor och svar för sommarjobb inom funktionsnedsättning.

Gå vidare till Vanliga frågor och svar