Leader östra Skaraborg

Leader är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar.

I Sverige finns det 53 leaderområden. 48 av områdena är godkända av jordbruksverket och Leader östra Skaraborg är ett av dessa. I dessa områden kan man söka pengar till olika projekt. 
 
Leaderområdena arbetar efter en lokal strategi som ligger till grund för utvecklingsarbetet i respektive område. Strategin beskriver de behov som finns och de målsättningar som behöver göras för att gynna den lokala utvecklingen i området. Inom Leader arbetar vi i programperioder och den nuvarande strategin gäller fram till 31 december 2022.
2023 går vi in i en ny programperiod som gäller för 2023-2027. 
 
Leader östa Skaraborg består av kommunerna Skövde, Hjo, Tibro, Tidaholm, Habo, Mullsjö och Falköping.

 

Utvecklingsstrategi 2014-2020 

Den nuvarande strategin gäller fram till den 31 december 2022.

Den lokala utvecklingsstrategin har fem primära insatsområden:

 • Näringslivsutveckling
 • Besöksäringsutveckling
 • Invandring som resurs
 • Ett samhälle för alla
 • Hållbara energisystem

 

Dessa insatsområden syftar till att möta de övergripande målen som är:

 • Ökat entreprenörskap och utveckingsmöjligheter för småföretagare
 • Kompentensutveckling för att möta framtidens krav
 • Stärka områdets attraktionskraft för boende och besökare

 

Länk till strategi 2014-2020

Utvecklingsstrategi 2023-2027

Under 2021 har Leader östra Skaraborg arbetat med att ta fram en ny utvecklingsstrategi för kommande programperiod 2023-2027. Strategin är till för de som bor, lever och verkar i området och strategin ska möjligggöra lokal utveckling i området. 

Den nya utvecklingsstrategin 2023-2027 har fyra mål: 
 • Det goda livet med hög livskvalitet
 • Stärkt näringsliv och kreativt entreprenörskap
 • Levande platser och attraktiva landsbygder
 • Stärkt och utvecklat civilsamhälle

 

Fyra insatsområden har tagits fram för att uppnå strategins mål:

 • Näringslivsutveckling och entreprenörskap
 • Hållbar besöksnäring och attraktiv platsutveckling
 • Smarta landsbygder och bygdeutveckling
 • Engagerat och inkludernade föreningsliv

 

Länk till utvecklingsstrategi 2023-2027