Skövde kommuns Landsbygdspott

Det finns fortfarande pengar kvar i 2022 års Landsbygdspott.

Är du engagerad i utvecklingen av landsbygden finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd ur Landsbygdspotten - totalt 500 000 kronor/år. 

Det finns fortfarande pengar att söka i Landsbygdspotten 2022.

Information om vem som kan söka pengar, när och hur hittar du i Kriterier för Landsbygdspotten under rubriken Relaterad information.

Under semesterperioden 1 juli-21 augusti handläggs inga ansökningar.

När kan jag söka?

Under 2022 har vi två ansökningsomgångar. 

1. Ansökan ska ha kommit in till Näringslivsenheten senast den 31 januari.
2. Om medel finns kvar är nästa stoppdag för ansökan den 15 maj. 
3. Därefter behandlas ansökningarna löpande om medel återstår. 

Beviljade projekt ska genomföras samma år som bidraget beviljas. Projektet ska slutredovisas fyra veckor efter avslutat projekt eller senast den 15 december samma år bidraget beviljas.

Bidrag kan bara sökas en gång per projekt.

För att ansökningen ska behandlas bör en personlig kontakt ha tagits med näringslivsenheten, 0500-49 80 00. Du får då ett första besked om idén är tänkbar inom de prioriterade områdena.