Cidan Machinery AB, Götene

Industripriset Skaraborg

IDC West Sweden AB är ansvarig för Industripriset Skaraborg.

Vinnare 2021

CIDAN MACHINERY AB, GÖTENE

Motivering:
"Med en lång och gedigen erfarenhet och med starka rötter i Skaraborg har Cidan på ett imponerande sätt lyckats med förnyelse i en mogen bransch. Genom starkt strategiskt arbete och med ett ständigt kundfokus tar sig företaget till nya nivåer. Med utveckling högt på agendan har man trots pandemin lyckats utveckla sina kundrelationer genom att hitta nya sätt att möta kunden.

Cidan har i samklang med sina kunder lyckats skapa nya produkter, nya erbjudanden och framgångsrika arbetssätt, vilket lyft verksamheten på flera plan. Här arbetar man med service i blickfånget inifrån och ut genom hela företaget från medarbetare till kund.

I sitt hållbarhetslöfte betonar Cidan att man tar frågorna kring klimatförändring, mänskliga rättigheter och goda arbetsförhållanden på allvar. Med systematik och målmedvetenhet jobbar man professionellt för att uppfylla sina löften. I sin strävan mot hållbarhet har företaget utvecklat och skapat en plattform där man erbjuder andrahansmaskiner".

För att lyckas har Cidan insett att man måste fokusera på sin personal och satsar på delaktigt ledarskap ute i verksamheten. För att förstå medarbetarnas vardag arbetar man aktivt med närvaro och kommunikation vilket skapar engagemang och öppenhet.

Med tydligt kommunicerad strategisk inriktning och mäl ska det vara enkelt för personal att fatta egna beslut i rätt riktning. Vi är starka tillsammans."

Nominerade till 2021 års pris:

  • Cidan Machinery AB, Götene
  • Hammarplast Medical AB, Lidköping
  • Sibab Interior AB, Blikstorp, Hjo

Vem kan vinna priset?

Ett tillverkande företag i Skaraborg som genomgått någon form av utveckling de senaste året/åren. Företaget ska ha tagit sig uppåt och framåt genom engagerat och systematiskt genomförande av något som utvecklat bolaget och stärkt dess konkurrenskraft. Extra betydande är arbete inom social, ekologisk och/eller ekonomisk hållbarhet.

Syfte

Att uppmuntra företag som arbetar för en hållbar utveckling.

Hur går det till

Vi uppmuntrar näringslivschefer i Skaraborgs kommuner och företag till att nominera företag till priset. Det finns även möjlighet för alla att nominera ett företag som utvecklas.

Prisvärd

IDC West Sweden AB.

Vad vinner man?

Priset består av en penningsumma på 10 000 kronor som ska användas till en gemensam personalaktivitet.

Kontaktperson

Sara Gallus, 0500-50 25 06, sara.gallus@idcab.se från IDC West Sweden AB

Utdelning

Priset delas ut på den årliga Näringslivsgalan i Skövde.

Tidigare pristagare

2020  Partex  Marking Systems AB, Gullspång
2019  Kinnex Mekaniska, Götene
2018  Skandia Elevator, Joakim och Jonas Larsson, Vara

2017  Offecct, Kurt Tingdahl, Tibro
2016  Furhoffs Rostfria AB, Björn Furhoff, Skövde
2015  Mann Teknik, Mariestad
2014  Skövdevillan AB
2013  SMK AB i Skövde