REKO-ringen Skövde

Näringslivsforums landsbygdsnäringspris

Näringslivsforum är ansvarig för Landsbygdsnäringspriset

Priset delades inte ut 2022. 

Vinnare 2021

REKO-RINGEN SKÖVDE

Motivering:
"Som en självgående organism har organisationen på mindre än 4 år växt sig så pass stark att den engagerar över 150 producenter och 13 000 personer bara här i Skövde. De har skapat en arena där mötet blir naturligt och på ett unikt sätt möjliggör de för företag på landsbygden att nå ut med sina egna varor. Konceptet främjar den skaraborgska livsmedelsproduktionen genom sina närproducerade råvaror av god kvalitet och med detta pris vill vi uppmuntra till ert fortsatta arbete!" 

Vem kan vinna priset?

Ideellt eller kommersiellt företag/förening utanför 50-skyltarna som skapar utveckling på landsbygden.

Syfte

Pristagaren ska vara en förebild för entreprenörskap/företagande på landsbygden. Det goda exemplet.

Hur går det till

Näringslivsforums landsbygdsgrupp tar fram minst tre förslag till pristagare varefter en eller flera av dessa efter beredning utses som vinnare.

Prisvärd

Näringslivsforum Skövde.

Vad vinner man?

Priset består av äran och en penningsumma på 5 000 kronor.

Kontaktperson

Joakim Furhoff, Näringslivsforums styrelse,  info@loringa.se 

Utdelning

Priset delas ut på den årliga Näringslivsgalan i Skövde.

Tidigare pristagare

2021   REKO-ringen Skövde
2020  Skövde fibersamverkan
2019  Johan Sahlström, Suntetorps säteri
2018  Fribergs Fritidscenter, Peter Friberg
2017  V-S Däck AB, Tord Johansson
2016  Sörgårdsmjölk, Robert och Anne-Berit Fredriksson och Värsås Gårdsmjölk, Kalle och Sofia Svartvik.

2015  Bergs Prästgård
2014  Väring sydost fiber ekonomisk förening
2013  ICA Blomman Stöpen, Persson livs Timmersdala, ICA Nära Tidan, Larssons Lanthandel Varola
2012  JL Agripart AB
2011  Kavelbron Event