Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild1Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild2Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild3Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild4Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild5Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild6Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild7Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild8Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild9Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild10Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild11Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild12Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild13Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild14Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild15Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild16Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild17Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild18Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild19Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild20Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild21Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild22Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild23Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild24Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild25Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild26Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild27Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild28Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild29Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild30Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild31Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild32Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild33Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild34Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild35Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild36Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild37Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild38Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild39Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild40Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild41Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild42Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild43Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild44Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild45Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild46Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild47Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild48Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild49Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild50Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild51Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild52Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild53Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild54Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild55Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild56Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild57Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild58Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild59Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild60Bilder från företagsbesöken den 21 mars, 16 maj och 12 september 2019. bild61

Så här gör vi!

Ett bra företagsklimat är viktigt för en kommun. Så här gör vi i Skövde.

I 2017 års ranking av företagsklimatet som Svenskt Näringsliv presenterade föll Skövde med 48 placeringar till plats 115. Från att ha legat stabilt har Skövde försämrat sin position i undersökningen. Utifrån detta så har kommunen beslutat att sätta in åtgärder. Bland annat genomförs ett stort antal företagsbesök och en Handlingsplan för förbättrat företagsklimat tagits fram. 

Kommunstyrelsen har som mål att Skövde ska ha ett gynnsamt företagsklimat och vara attraktivt för etableringar och expansion. Företagsbesöken är ett led i detta arbete.

Handlingsplan

Arbetet med att ta fram en handlingsplan med åtgärder som ska förbättra företagsklimatet i Skövde pågår för fullt. En arbetsgrupp med representanter från Skövde kommuns olika verksamheter arbeter nu intensivt. Näringslivsforum är referensgrupp. Bland annat ligger då de synpunkter som kom fram vid besöken och enkätsvaren från undersökningen  till grund för detta arbete. Näringslivsenheten leder detta arbete. Under dokument hittar du en kortversion av handlingsplanen.

Företagsbesök

Att ha kontakt med och besöka företagen i Skövde har alltid varit viktigt. I och med arbetet med företagsklimatet kommer antalet personer som besöker företag att öka liksom antalet företag som tar emot besök. Syftet med besöken är att prata företagsklimat och hur kommunen kan jobba för att bli bättre för företagen. Genom att prata med många företagare skapar vi oss en uppfattning om vad näringslivet vill, säger Ramona Nilsson som är näringslivschef i Skövde kommun.

Näringslivsenkät

I början av 2018 genomförde Skövde kommun, Näringslivsforum och Skövde Cityförening en fördjupad enkät avseende företagandets villkor i Skövde. Undersökningen gjordes bland 452 medlemmar i de ovannämnda föreningarna. Totalt svarade 146 företagare på enkäten, vilket betyder en svarsfrekvens på 32 %. Syften med enkäten var att kartlägga hur företagen upplever hur det är att driva företag i Skövde. 

Du kan läsa en sammanfattning en enkäten  under rubriken Dokument.