Hur gör jag affärer utanför Sverige?

07 maj 2018 11:30 − 13:00

Vill du göra affärer i Europa? 

Här får du veta mer.

Linda Emilsson, gruppchef från Business Region Göteborg AB, pratar om den 
europeiska marknaden i stort och de goda förutsättningar som finns för att hitta 
nya affärsmöjligheter utanför Sveriges gränser.

Du får också veta hur du söker de s.k. Internationaliseringscheckarna från 
Tillväxtverket. 
Det är en fantastisk möjlighet för de företag som har planer på att expandera.

Välkommen

När: Den 7 maj, kl 11.30-13.00
Plats: Gothia Science Park, Portalen, Kanikegränd 3 B, Skövde
Anmälan: naring@skovde.se senast den 3 maj
Övrigt: Vi startar med en lättare lunch. Ingen kostnad.
Arrangör: Skövde kommun, Näringslivsenheten

 

Denna föreläsning ingår i Skövde kommuns Europavecka 2018.
Läs mer på skovde.se/europaveckan