Seminarie om cyberattacker - SÄPO medverkar!

26 maj 2020 10:00 − 12:00

Dags att förstärka skyddet mot cyberattacker - inbjudan till ett seminare där SÄPO berättar om de ökade hoten mot mindre företag och underleverantörer i Västra Götalandsregionen

I alla delar av västra Götaland finns ett teknikdrivet näringsliv där tillverkande- och industrinära tjänsteföretag spelar en stor roll för sysselsättning och utveckling. Dessa företag är i allt större omfattning utsatta för cyberattacker. Attackerna kommer både från främmande makter och kriminella grupper. Målet är att stjäla kunddata, tekniskt kunnande och affärshemligheter.

För att synliggöra, exemplifiera och ge praktiska tips kring skyddsåtgärder bjuder Teknikföretagen, Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF), Västra Götalandsregionen, Näringslivsforum Skövde och Samverkanplattformen PICS Högskolan i Skövde in till ett gemensamt seminarium. På seminariet medverkar Säkerhetspolisen (SÄPO) för att beskriva hotbilden och angreppen som drabbar företag. Målet är att öka kunskapen och medvetenheten om cyberattacker – med speciellt fokus på mindre företag och underleverantörer. 

På seminariet kommer bland annat följande aspekter beröras:

- Hur ser den nya hotbilden ut mot svenska minde företag och underleverantörer?
- Vilka förövarna är och deras drivkrafter?
- Hur går attackerna till?
- Vad blir konsekvenserna av lyckade attacker?
- Vilka skyddsåtgärder kan vidtas för en grundläggande säkerhetsnivå?

 

Plats: Science park Skövde, Kanikegränd 3, Portalen, Insikten
Tid: 26 maj, kl 10.00-12.00
Kostnad: Ingen. Vi bjuder på kaffe.
Arrangörer: Näringslivsforum i Skövde, Teknikföretagen, Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF), Västra Götalandsregionen & Samverkansplattformen PICS (Högskolan i Skövde), Säkerhetspolisen (SÄPO) medverkar.
Anmälan till patrik.sandgren@teknikforetagen.se
Övrigt: Antalet platser är begränsat