Årets enkätsvar för Skövdes företagsklimat

Enkätsvaren för årets mätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner har nu släppts och visar att Skövde har ett oförändrat betyg i det sammanfattande omdömet, men förbättrat sig sig på ett antal frågeområden.

Det är Svenskt Näringsliv som årligen låter drygt 30 000 företagare bedöma hur det är att driva företag i hemmakommunen.

- Det sammanfattande omdömet ligger i nivå med förra årets mätning med värdet 3,77 på en skala där 1 är dåligt och 6 är utmärkt. Glädjande är att vi förbättrat oss på flera frågor inom området kommunens myndighetsutövning, bland annat service och bemötande och upphandling, säger Ramona Nilsson, näringslivschef, Skövde kommun. Vi behöver fortsätta arbeta för ett än bättre företagsklimat och vi ser att vi behöver prioritera dialog med företagen för att bottna i hur vi når dit.  

Plan framåt

Sedan tidigare arbetar Skövde kommun efter handlingsplanen för förbättrat företagsklimat som togs fram efter 2017 års resultat. Handlingsplanen är ett sektoröverskridande dokument som revideras och utvecklas årligen med syfte att nå målet att ha ett företagsklimat i svensk toppklass. Till grund för åtgärderna i handlingsplanen ligger bland annat Svenskt Näringslivs enkät men också SKR:s Insiktsmätning som görs löpande och där företagare som haft myndighets- eller tillsynsärenden i kommunen får skatta hur man upplevde hanteringen.

- Ett bra företagsklimat ligger till grund för att nya företag startar i vår kommun, men det är också en förutsättning för att våra befintliga, livskraftiga aktörer ska kunna växa och utvecklas. Vi behöver analysera det här resultatet tillsammans med Insikts-mätningen som görs löpande. Vi kommer också göra djupintervjuer med ett antal företag och en workshop planeras gemensamt med Näringslivsforum för att bottna i vilka de största utmaningarna är. Vi gör också kontinuerligt företagsbesök i olika konstellationer för att föra dialog om företagsklimatet. Den samlade bilden ger en bra riktning för det fortsatta arbetet med handlingsplanen

 Årets undersökning genomfördes i sluttampen av Coronapandemin, men pandemin har inneburit stora påfrestningar för näringslivet och snabbt ändrat spelplanen. I tillägg till det finns andra störningar som påverkar företagen som höjda bränsle- material- och elpriser, störda leveranskedjor till följd av både pandemin och kriget i Ukraina. Hur spelplanen ser ut framåt blir viktigt att förstå och att utifrån nya förutsättningar också möta nya behov i det lokala näringslivet.

- Ett starkt näringsliv är viktigt för utvecklingen av Skövde. Vi arbetar ständigt med att skapa förutsättningar för företagare att växa och utvecklas, det ska vi hålla i, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.