Årets ranking för Skövdes företagsklimat är nu här

Kurvan från Svenskt Näringslivs undersökning ligger på en relativt stabil nivå för Skövde när företagen i kommunen har fått sätta betyg på företagsklimatet. Det sammanfattande omdömet för Skövde (3,8/5).

Det resultat som presenterades i slutet av Maj 2023, visar att det lokala företagsklimatet fortfarande är bra och näringslivets betyg har ökat inom flera områden. I resultatet om rankingplacering, som släpptes under onsdagen tappar Skövde dock från plats 50 till plats 59.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten, som gjordes våren 2023, ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

- Ett bra företagsklimat ligger till grund för att nya företag startar i vår kommun, men det är också en förutsättning för att våra befintliga, livskraftiga aktörer ska kunna växa och utvecklas, säger Ramona Nilsson, näringslivschef i Skövde kommun. Målet är att vara på plats 30 i Sverige och vi arbetar aktivt mot detta mål. Ett bra företagsklimat är avgörande för Skövdes tillväxt och är en högt prioriterad fråga.

När jämförelse görs med kommuner i samma storlek ligger Skövde bra till och förbättring har skett på flera områden, vilket är glädjande även om vi tappat i själva rankingen. Företagen ger bland annat kommunen bättre betyg vad gäller service och bemötande, rimliga handläggningstider och förståelsen för verksamheten.

Vårt arbete fortsätter för att nå topp 30. Under året har en workshop hållits där Skövde kommun tillsammans med Näringslivsforum i Skövde bjöd in alla företag i kommunen för att hjälpa till med att prioritera vilka punkter som är viktigast för näringslivet. Vi har även arrangerat affärsluncher där vi pratat med Näringslivet i prioriterade frågor.

Ett annat viktigt steg som har tagits för att möta Näringslivets behov är ett program för hur man skall arbeta med att attrahera personer med spetskompetens till Skövde för att möta den kompetensbrist som finns idag och som spås bli än mer utmanande för företagen i framtiden. Programmet är ett gemensamt arbete utfört av Skövde kommun med stöd av det lokala näringslivet.

- Vi måste hela tiden jobba med att förbättra vårt företagsklimat och vi behöver få till mer samarbetspunkter med våra företag för att fortsätta vår utveckling. Vi ser tyvärr att vi tappar i frågorna om Information till företagen och tillgång till relevant kompetens, berättar Ramona.

Fokus- och förbättringsområden

Totalt har 184 företag i Skövde svarat på enkäten. Flest svar har kommit in från handeln, följt av bygg- och tjänsteföretag samt industrin. 58% tycker att Skövde har ett bra företagsklimat. Årets mest positiva område ligger på Service och bemötandet som har ett resultat som är det bästa på 12 år. Enkäten visar tydligt på var fokus ska ligga framåt och att nya frågor kommer att få en högre prioritet i arbetet.