Bra genomslag för fokusfrågor i årets enkät från Svenskt Näringsliv

Kurvan från Svenskt Näringslivs undersökning ligger på en stabil nivå för Skövde när företagen i kommunen har fått sätta betyg på företagsklimatet.

Resultatet, som släpptes under tisdagen visar att Skövde ökar med 0.2 på det sammanfattade omdömet år 2021 - från 3,6 till 3,8. Siffror som placerar Skövde över det sammanfattade omdömet på företagsklimatet i hela Västra Götaland.

— Ett bra företagsklimat ligger till grund för att nya företag startar i vår kommun, men det är också en förutsättning för att våra befintliga, livskraftiga aktörer ska kunna växa och utvecklas, säger Malin Sandegren, näringslivsutvecklare med fokus företagsklimat i Skövde kommun. I årets enkätsvar ser vi att vi får ett bra genomslag på de frågor som vi har lagt ett högt fokus på. Ett fint kvitto på att vi arbetar rätt och tillsammans.

Covid-året har inneburit många utmaningar för näringslivet där det har varit extra tufft för branscher såsom besöksnäring, restaurang, handel. Men ändå händer det mycket positivt i Skövdes näringsliv och flera branscher har gått bra trots det utmanande läget. Skövde kommun har haft en nära dialog och stöttat krisdrabbade branscher och ser med tillförsikt på framtiden.

— Det har varit ett unikt år och vi har alla fått anpassa oss efter läget, men det arbete som har gjorts av vårt lokala näringsliv är beundransvärt, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande. Vi behöver göra det vi kan för att skapa goda förutsättningar för våra företag och det är en prioriterad fråga för Skövde, såväl i vanliga fall som under ovanliga omständigheter. Tillsammans bygger vi en levande stad som kan växa och attrahera såväl invånare som företag och som rustar oss för framtiden.

Fokus- och förbättringsområden

Totalt har 191 företag i Skövde svarat på enkäten. Flest svar har kommit in från handeln, följt av bygg- och tjänsteföretag samt industrin. Hela 58% tycker att Skövde har ett bra företagsklimat. Årets starka områden ligger inom bland annat infrastrukturfrågor, tillgång på kompetens och dialogen med beslutsfattare, områden som varit i fokus under året. Bland de frågor där förbättringsmöjligheter finns hittas bland annat trygghet och servicenivå och dialog med kommunens tjänstepersoner. Enkäten visar tydligt på var fokus ska ligga framåt och att nya frågor kommer att få en högre prioritet i arbetet.

— Vårt mål är ett företagsklimat i svensk toppklass. Det kommer krävas samverkan både inom kommunen och med vårt näringsliv, en lyhördhet och gemensamma krafttag samt förmågan att våga tänka annorlunda, säger Malin Sandegren.