Det sammanfattande omdömet för Skövde är fortfarande bra

Kurvan från Svenskt Näringslivs undersökning ligger på en relativt stabil nivå för Skövde när företagen i kommunen har fått sätta betyg på företagsklimatet.

I resultatet, som släpptes under onsdagen tappar Skövde placering från plats 60 till plats 71. Glädjande är att Skövde ökar med 0,2 på det sammanfattande omdömet 2021 – från 3,6 till 3,8. Siffran placerar Skövde över det sammanfattande omdömet på företagsklimatet i hela Västra Götaland.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten, som gjordes våren 2021, ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

- Ett bra företagsklimat ligger till grund för att nya företag startar i vår kommun, men det är också en förutsättning för att våra befintliga, livskraftiga aktörer ska kunna växa och utvecklas, säger Ramona Nilsson, näringslivschef i Skövde kommun. Målet är att vara på plats 30 i Sverige och vi arbetar aktivt mot detta mål. Ett bra företagsklimat är avgörande för Skövdes tillväxt och är en högt prioriterad fråga.
Vid en jämförelse med kommuner i samma storlek ligger vi mycket bra till.

I årets undersökning har vi ökat i placering på flera punkter, vilket är glädjande, men vi har tyvärr tappat placering inom flera områden. Det kommer att krävas samverkan både inom kommunen och med vårt näringsliv.

Fokus- och förbättringsområden

Totalt har 191 företag i Skövde svarat på enkäten. Flest svar har kommit in från handeln, följt av bygg- och tjänsteföretag samt industrin. Hela 58% tycker att Skövde har ett bra företagsklimat. Årets starka områden ligger inom bland annat infrastrukturfrågor, tillgång på kompetens och dialogen med beslutsfattare, områden som varit i fokus under året. Bland de frågor där förbättringsmöjligheter finns hittas bland annat trygghet och servicenivå och dialog med kommunens tjänstepersoner. Enkäten visar tydligt på var fokus ska ligga framåt och att nya frågor kommer att få en högre prioritet i arbetet.