Enkät för det lokala företagsklimatet är ute nu

Du missar väl inte möjligheten att svara på enkäten och på så sätt hjälpa oss och vårt näringsliv att bli ännu bättre?

2021 års enkät för Lokalt företagsklimat från Svenskt Näringslivs har i dagarna gått  ut till ca 60 000 företag i hela landet!

Näringslivsenheten leder det sektorsövergripande uppdraget att nå vårt mål som säger att Skövde ska ha ett gynnsamt företagsklimat och vara attraktivt för etableringar och expansion.

Under kommande veckor kan ni följa oss, människorna bakom arbetet med företagsklimatet, på Skövde kommun. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör, våra utmaningar, förhoppningar och mycket mer.

Du missar väl inte möjligheten att svara på enkäten och på så sätt hjälpa oss och vårt näringsliv att bli ännu bättre?