Sommargåva till medarbetare och sommarpraktikanter i Skövde kommun

Skövde kommun har beslutat att ge medarbetare och sommarpraktikanter en sommargåva i form av en värdecheck att använda i butik, café, restaurang eller serviceverksamhet i Skövde kommun. Med gåvan tackas medarbetarna för det fantastiska arbete de gör för våra invånare. Det är också en uppmaning att handla lokalt och hålla igång Skövdes näringsliv.

Om sommargåvan

Sommargåvan till Skövde kommuns medarbetare  och sommarpraktikanter är i form av en värdecheck. De börjar att delas ut under v 23-24.

Exempel på värdecheck för sommargåva för medarbetare - värde 500 kronor:
Exempel på gåvocheck medarbetare

Exempel på värdecheck för sommargåva för sommarpraktikant - värde 120 kronor:Exempel på gåvocheck sommarpraktikant

Varje värdecheck är tryckt på ett speciellt papper med olika struktur på sidorna. Det är ett enkelt kort med ett lila tryck på framsidan och en vit insida med text och Skövde kommuns logotyp. Det finns också en unik sifferkombination på insidan av varje kort som består av 4 till 6 siffror.

 Att ta emot värdechecken

  • Det är frivilligt att ta emot värdechecken.
  • Värdechecken har ett värde av 500 kronor för medarbetare (lila kort) och 120 kronor för sommarpraktikanter (grönt kort). Checken gäller vid ett köptillfälle. Kunden får inte pengar tillbaka om beloppet inte nyttjas till fullo och kan heller inte byta checken mot pengar.
  • Värdechecken får inte användas för inköp av spel/lotteri, alkohol eller tobak.
  • Värdechecken ska dateras och skrivas under av medarbetaren och näringsidkaren vid betalning.
  • Värdechecken är personlig och kan inte överlåtas till tredje part.
  • Värdechecken är giltig som betalmedel till och med 2021-09-30.


Vill du visa att du tar emot vår värdecheck?

Skriv ut en affisch (A4) om att ni tar emot värdechek för sommargåva och sätt upp i din verksamhet. 

Inlösen av värdecheck
Redovisning sker digitalt i Skövde kommuns e-tjänst. Du loggar in med bank-id.

Gör så här:
Gå in på i Skövde kommuns e-tjänst. För att kunna redovisa värdechecken om utbetalning behövs det unika kortnumret på värdechecken. Numret består av 4 till 6 siffror.

Utbetalning av inlösta värdecheckar sker en gång per månad enligt nedanstående schema:

Gåvokort inlösta senast 

Betalas ut senast        

2021-06-30 

2021-07-09 

2021-07-31 

2021-08-11 

2021-08-31 

2021-09-10 

2021-09-30 

2021-10-08 

2021-10-31 *

2021-11-05 

*Sista dagen för redovisning och inlösen av värdecheckar är 2021-10-31

Obs! Som företagare ska du behålla originalen av de inlämnade värdecheckarna till 2021-11-30 (som back-up om problem med inlösen eller administration skulle uppstå).

Frågor och svar - värdecheck för sommargåva

Vem/vilket företag kan ta emot värdechecken?
Alla B2C företag, oavsett storlek eller bransch, inom Skövde kommun som vill ta emot checken kan göra det. Enda kravet är att du har en godkänd F-skattsedel.

Hur gör jag som företagare om jag vill ta emot värdechecken?
Du behöver inte registrera eller anmäla dig för att ta emot checken. Informera gärna dina kunder om att du tar emot checken genom att använda vår nedladdningsbara affisch i butik eller bilder för sociala medier/hemsida.

Hur får jag tag i en affisch som visar att min verksamhet tar emot värdechecken?
På denna webbsida kan du spara ner en affisch i A4 att använda för att visa att din verksamhet tar emot värdechecken. Affischen kan fotograferas och spridas i dina sociala medier/hemsida.

Hur gör jag om kunden vill returnera en vara som de köpt med värdechecken?*
Självklart ska du följa konsumentskyddslagen även för produkter som handlats med hjälp av värdechecken. Det innebär att kunden har rätt att returnera en vara mot återbetalning. I detta fall sker återbetalning i pengar och vid fakturering för mottagen värdecheck betalas summan tillbaka till dig.

Hur gör jag för att lösa in mottagna värdecheckar för utbetalning?
I kommunens e-tjänst loggar du in med bank-id (företagets eller privat spelar ingen roll). Du fyller i företagets uppgifter, bankkonto dit återbetalning ska ske, antal checkar du mottagit samt det individuella id-nr som varje check har. Schema för redovisning och utbetalning av checkarna finns ovan. Sista dagen för redovisning och inlösen av värdecheckar är 2021-10-31.

Obs! Som företagare ska du behålla originalen av de inlämnade värdecheckarna till 2021-11-30 (som back-up om problem med inlösen eller administration skulle uppstå).

Hur gör jag om jag upplever problem med att använda e-tjänsten? 
E-tjänsten är anpassad så att den kan användas tryggt och smidigt av alla. Det går att redovisa upp till 250 sommargåvokort åt gången. Om det ändå skulle uppstå problem, får ni gärna ta kontakt med oss via email på redovisning@skovde.se så säkerställer vi en lösning åt er. 

Kontakt för fler frågor

Frågor gällande redovisning av värdechecken:
redovisning@skovde.se

Övriga frågor:
naring@skovde.se

Tack för att du handlar lokalt