Hållbarhetscheckar till små och medelstora företag

Är ditt företag på gång att utveckla nya produkter eller tjänster? Då kan Hållbarhetscheckar vara något för dig.

Västra Götalandsregionen erbjuder finansiellt stöd till företag via Hållbarhetscheckar.

Syftet med hållbarhetschecken är att ge stöd till företag i Västra Götaland för att möta nya förutsättningar och samällets omställning. Hållbarhetschecken är ett bidrag som kan sökas för att ta in ny kompetens via en extern konsult för att utveckla nya produkter och/eller tjänster som ingår i cirkulära affärsmodeller, elektrifiering eller hållbara livsmedelssystem/biobaserade material.  Insatser inom tidigare nämnda områden prioriteras. 

En hållbarhetscheck kan sökas av företag som står inför ett utvecklingsarbete och behöver ta in extern konsult som tillför kompetens som inte finns i företaget och som behövs för att satsningen ska kunna genomföras.  Hållbarhetschecken kan inte gå till konsultkostnader kopplat till certifiering, för att möta lagkrav, ordinarie verksamhetstöd till produktion av marknadsföringsmaterial, annonsering eller uppdatering av hemsida. 

Läs mer om checkarna på Västra Götalandsregionens hemsida.