Simon Wallin, studentstadssamordnare i Skövde kommun

Med Simon får studentfrågorna större fokus

Sedan april i år arbetar Simon Wallin som studenstadssamordnare på Skövde kommuns näringslivsenhet.

Studentstadssamordnare, vad innebär det? 

-       Det innebär att jag ska arbeta för att skapa förutsättningar för att studenter ska välja Skövde och sedan stanna kvar i Skövde. För att de ska göra det så behöver de trivas under sin studenttid. Även om de inte väljer att stanna kvar i Skövde så är trivseln superviktig för att de ska bli bra ambassadörer för stan. Jag ska även kunna vara en mer operativ röst mellan kommunen och Högskolan.
I samband med arbetet för att bli Årets studentstad 2020 startade tre arbetsgrupper upp. Dessa grupper ska jag leda och utveckla frågorna kring:
- Bostäder
- Karriär
- Leva & Må bra

Vad ser du mest fram emot i ditt nya arbete? 

-       Min tjänst är delad 50/50 mellan Skövde kommun och Högskolan i Skövde. Här ser jag fram emot att få arbeta med båda organisationerna och utveckla samarbetet mellan högskolan och kommunen.

Vad tror du blir de största utmaningarna och möjligheterna? 

-       Det blir att ta fram ett gemensamt system där alla lediga bostäder i Skövde ska finnas tillgängliga för studenter. En utmaning men också möjlighet är att skapa större transparens mellan studenter och näringslivet.

-       En annan utmaning är att öka kännedomen om staden bland studenterna. Göra så att studenterna och staden Skövde kommer närmare varandra. En guide över Skövde vore toppen där de kan se var man bara kan ”hänga” och var det finns bra möjligheter att sitta och plugga. Den som vill ska kunna hitta andra platser än Högskolan. 

Berätta lite om din bakgrund: 

-       Jag är en riktig Skaraborgare, född och uppvuxen på en gård utanför Skara. Jag gick gymnasiet på Sparresäters skogsbruksskola. Efter det arbetade jag en tid inom försvaret och därefter som väktare. Men lusten att studera väcktes och jag började läsa en treårig ekonomiutbildning på Högskolan i Skövde. Efter två år gjorde jag uppehåll i studierna och arbetade som ordförande på studentkåren under två år. Därefter avslutade jag mina ekonomistudier och var klar våren 2022. Och nu är jag här som studentstadssamordnare i Skövde.

Vad tycker du om att göra på din fritid? 

-       Jag bor i Skövde och till hösten flyttar jag in i en ny bostad tillsammans med min katt och min hund. Jag tränar och är mycket ute i naturen och vandrar. En annan sak som jag gärna ägnar tid åt är att snickra och bygga olika grejer. Brädspel är roligt och sist men inte minst så tycker jag om att umgås med mina vänner.

Lycka till med ditt nya arbete Simon!

Näringslivsenheten

Näringslivsenheten är placerad i Skövde stadshus och tillhör Sektor medborgare och samhällsutveckling. Enheten har ett brett uppdrag med fokus på företagsklimat, tillväxt, talangattraktion och etableringsfrämjande åtgärder. Enhetens anställda sitter med i många olika projekt och arbetsgrupper, både internt i kommunen och externt ute i näringslivet. 

På enheten arbetar följande sju personer: 

Ramona Nilsson, näringslivschef
Leder enhetens arbete och är engagerad i frågor som rör näringslivsutveckling i Skövde.

Christian Johansson, marknadsutvecklare
Verksamhetslokaler och verksamhetsetableringar.

Louise Hallberg, näringslivsutvecklare
Kompetensförsörjning och talangattraktion.

Ann-Louise Eliasson, näringslivssamordnare
Event, ekonomi, kommunikation och landsbygdspott.

Malin Sandegren, marknadsförare/platsutvecklare
Kommunikation och arbete med platsvarumärket för Skövde.

Jonas Isacson, näringslivsutvecklare
Företagsklimat och etableringsfrågor.

Simon Wallin, studentstadssamordnare
Studentfrågor, arbetar 50 % på Näringslivsenheten och 50 % på Högskolan i Skövde