Så kan ditt företag stärka sin beredskap för kriser och krig

MSB lanserar kampanjen Förberedda företag där de bl.a. vill öka kunskapen om företagens betydelse för totalförsvaret samt offentliga aktörers ansvar och roller.

Som en del av pågående kunskapssatsningar för att stärka totalförsvaret och utveckla försörjningsberedskapen lanserar MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kampanjen Förberedda företag. Kampanjen lanseras den 12 december.

Målsättningen med kampanjen är att bidra till:

  • en ökad kunskap om företagens betydelse för totalförsvaret samt offentliga aktörers ansvar och roller,
  • att företag vidtar åtgärder som minskar deras sårbarheter och stärker deras beredskap
  • att privat-offentlig samverkan etableras

 

Information den 13 april 

Den 13 april bjuder Näringslivsforum in till ett möte där Länsstyrelsen Västra Götaland samt Niclas Muhrblom, beredskapsstrateg i Skövde kommun deltar.

Frågorna som ska besvarar vid mötet är

 

  • Vad är totalförsvar och vilken roll har näringslivet när Sveriges totalförsvar ska rustas upp?
  • Vad gäller för näringslivet vid höjd beredskap?
  • Vilka aktörer i samhället bedriver samhällsviktig verksamhet och hur gör man för att upprätthålla sin verksamhet vid olika störningar?

 

Välkommen med din anmälan! 

 

Den finns fler filmer på MSB.s hemsida: 

Läs mer om kampanjen här.