Skövde kommuns Landsbygdspott

Under semesterperioden (19/6-6/8 2023) kommer ingen handläggning av ärenden som avser Landsbygdspotten att genomföras.

Är du engagerad i utvecklingen av landsbygden finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd ur Landsbygdspotten - totalt 500 000 kronor/år. 

När kan jag söka?

Under 2023 har vi två ansökningsomgångar. 

1. Ansökan ska ha kommit in till Näringslivsenheten senast den 31 januari.
2. Om medel finns kvar är nästa stoppdag för ansökan den 15 maj. 
3. Därefter behandlas ansökningarna löpande om medel återstår. 

Beviljade projekt ska genomföras samma år som bidraget beviljas. Projektet ska slutredovisas fyra veckor efter avslutat projekt eller senast den 15 december samma år bidraget beviljas.

Bidrag kan bara sökas en gång per projekt.

Har du frågor, ta då en kontakt med näringslivsenheten, 0500-49 80 00.