Nya åtgärder för att minska företagens påverkan av coronapandemin

Skövde kommun träffar och lyssnar löpande på det lokala näringslivet för att ha en tydlig bild av deras situation. De nationella restriktioner som varit nödvändiga för att minska smittspridningen har i hög grad påverkat företagen i besöksnäringen som nu har en betydligt tuffare situation än i början av pandemin.

Inspelen ifrån samtalen har mynnat ut i förslag på åtgärder som alla partier har ställt sig bakom. Den politiska enigheten gör att Skövde kommun kan vara snabbfotade och ta beslut redan på kommunfullmäktige den 14 december. Stadskärnans utveckling och attraktivitet är viktig för Skövde kommun långsiktiga utveckling varför det skjuts till extra medel för att stärka det gemensamma arbetet som sker med Cityföreningen och dess medlemmar. 

I våras fanns en politisk enighet kring att göra riktade insatser för att underlätta för de branscher som är hårt ansträngda i samband med pandemins framfart. Nu genomförs följande åtgärder i Skövde: 

  • Avgiften för tillsyn av serverings- och utskänkningstillstånd tas bort helt för 2020 och 2021. Återbetalning till företagen för 2020 kommer att ske inom kort. För båda åren handlar det om totalt 700.000kr i minskade kostnader.
  • Kostnaden för markupplåtelse för uteservering, torghandel m m tas bort upp till 50 000 kr. Totalt handlar det om 800.000kr i minskade kostnader.
  • Skövde kommunkoncern kommer som hyresvärd att se över hyresnivåerna för särskilt utsatta branscher. Detta kommer att göras efter bedömningar av varje enskilt fall.
  • För att stärka stadskärnan med evenemang, aktiviteter och marknadsföring under 2021 avsätts en halv miljon kronor som en ytterligare förstärkning utöver de 500.000kr som redan har tillskjutits till Next Skövde för större aktiviteter och evenemang under 2021.
  • Skövde kommunkoncern kommer skyndsamt att betala fakturor för att stärka näringslivets likviditet.
  • Skövde kommunkoncern erbjuder de företag som kraftigt har påverkats ekonomiskt av pandemin anstånd och avbetalningsplan för de fakturor som är utställda av kommunen och dess bolag.
  • Skövde kommun erbjuder alla företag en samlad information om vilka stöd m m som erbjuds från regering, myndigheter och Skövde kommunkoncern.
  • Skövde kommunkoncern ger sin personal en julgåva med ett presentkort om 500kr som tack för fina arbetsinsatser och som kan användas till att handla lokalt och på så vis stärka det lokala näringslivet.