Checkar att söka för dig med företag på landsbygden

Leader Östra Skaraborg har ett antal checkar att söka för dig som vill utveckla ditt företag eller starta ett helt nytt företag.

Att ansöka om en check innebär mindre administration och snabba beslut. Summorna man ansöker om är också mindre.

Ta Steget

Avser insatser som syftar till att stärka nyföretagandet och nytänkande i befintliga företag. 

Checkarna inom Ta Steget kan sökas av privatpersoner och företag. Syftet med checkarna skall vara att stödja privatpersoner och företagare att Ta steget att utveckla sin affärsidé och/eller testa nya verksamheter inom befintliga företag. 

Här finns mer informatin om Ta steget.

Ledarskapsutbildning

Checkarnas primära syfte är att bekosta ledarskapsutbildning/ar för enskilda individer som jobbar i företag med 2 –249 anställda

NYTT  när det gäller ledarskapsutbildning är att checkarna också kan användas för att bekosta föreläsningar/workshops med fokus på ledarskap som kommer ett större antal anställa i företaget till nytta. 

Länk till information om checken Ledarskapsutbildning

Digitalisering för företag

Checkarna inom Digitalisering för företag riktar sig mot företag som vill utveckla sin digitala närvaro. Det kan handla om kompetenshöjning inom sociala medier, hjälp med att ta fram nya hemsidor eller annat som ökar företagets digitala kompetens och närvaro. Då checkarna är inriktade mot enskilda företag så ges stöd på 70% av kostnaderna.

Länk till informaton om checken Digitalisering för företag

Lokal mat

Checkarna inom Lokal mat riktar sig mot företag som vill utvecklas. Det kan handla om produktutveckling, kompetenshöjning, rådgivning, marknadsföring med mera. Då checkarna är inriktade mot enskilda företag så ges stöd på 70% av kostnaderna.

Länk till information om checken Lokal mat

Lokal handel

Checkarna inom Lokal Handel kan sökas av lokala handelsföreningar, kommuner, intresseorganisationer eller minst tre företag i samverkan som vill göra en insats som stärker den lokala handeln.

När det gäller lokal handel finns det ett undantag gällande att det avser bidrag till företag på landsbygden.
”Aktiviteter i Skövde tätort måste föregås av en diskussion med Leader Östra Skaraborg. Detta då Skövde tätort ej är landsbygd och därmed inte ingår i den geografiska avgränsningen för Landsbygdsfonden. Dock skulle aktiviteter kunna vara möjliga om de i första hand gynnar landsbygdsaktörer men genomförs i tätorten.”

Länk till information om checken Lokal handel