Anmälan workshop Topp 30

Nu bjuder Skövde kommun och Näringslivsforum i Skövde in till en workshop.

Där ska vi gemensamt komma fram till vad vi behöver jobba med för att få ett företagsklimat i toppklass.

Workshop

Vi genomför workshopen vid två tillfällen, den 30 augusti alternativt den 2 september (samma workshop vid båda tillfällena). 

Ta chansen att var med och påverka!

Anmäl dig till workshopen via denna länk

Upplägget för workshopen

Process

Bakgrund

Enkätsvaren för årets mätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner har nu släppts och visar att Skövde har ett oförändrat betyg i det sammanfattande omdömet, men förbättrat sig på ett antal frågeområden. Det är Svenskt Näringsliv som årligen låter drygt 30 000 företagare bedöma hur det är att driva företag i hemmakommunen.

Sedan tidigare arbetar Skövde kommun efter handlingsplanen för förbättrat företagsklimat som togs fram efter 2017 års resultat. Handlingsplanen är ett sektoröverskridande dokument som revideras och utvecklas årligen med syfte att nå målet att ha ett företagsklimat i svensk toppklass. Till grund för åtgärderna i handlingsplanen ligger bland annat Svenskt Näringslivs enkät men också SKR:s Insiktsmätning som görs löpande och där företagare som haft myndighets- eller tillsynsärenden i kommunen får skatta hur man upplevde hanteringen.

Ett bra företagsklimat ligger till grund för att nya företag startar i kommunen, men det är också en förutsättning för att våra befintliga, livskraftiga aktörer ska kunna växa och utvecklas. Vi behöver analysera det här resultatet tillsammans med Insikts-mätningen som görs löpande. Vi kommer också göra djupintervjuer med ett antal företag och en workshop planeras gemensamt med Näringslivsforum för att bottna i vilka de största utmaningarna är. Vi gör också kontinuerligt företagsbesök i olika konstellationer för att föra dialog om företagsklimatet. Den samlade bilden ger en bra riktning för det fortsatta arbetet med handlingsplanen