Vi vill göra sjysta affärer

Enheten upphandlar på uppdrag av sju kommuner och sju kommunala bolag

Upphandlingsenheten är vi tio personer som jobbar. Vi upphandlar på uppdrag av sju kommuner och sju kommunala bolag och vi ser en stor styrka i att vi samordnar på detta sätt och har även på så sätt kompetensen. Att jobba med upphandling innebär ett stort ansvar och stora pengar som kommer från skattebetalarna, det måste vi förvalta väl.

Vårt uppdrag är att genomföra kommunövergripande och sektorsspecifika upphandlingar som leder till bra affärer. Upphandlingsenheten ska styra, planera, samordna och utveckla kommunens upphandlingsverksamhet och den organisation som krävs för att genomföra upphandlingar affärsmässigt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi på upphandlingsenheten är med nästan överallt. Vi har haft ett finger med i spelet oavsett om det rör pennan som du som anställd håller i, leksakerna barnen har på förskolan eller asfalten som läggs utanför huset. Kortfattat så säkerställer vi att välfärdssektorerna får de varor och tjänster de behöver för att klara sitt uppdrag.

Vad innebär då en offentlig upphandling?
Upphandling definieras som köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, tjänster eller entreprenader. En offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader. Som medlem i EU måste Sverige, och därmed Skövde kommun, följa EU:s direktiv för upphandlingar. Målet är att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen.

Att upphandla innebär att följa vissa steg för inköp av varor, tjänster och byggentreprenader. Det finns olika upphandlingsregler beroende på hur högt värdet är för inköpet. En del upphandlingar behöver annonseras i Sverige, andra i Europa. Mindre upphandlingar kan ske utan annonsering. Syftet är att säkerställa att kommunens anskaffning av varor, tjänster och entreprenader sker enligt gällande lagar, till bästa hushållning med kommunala medel samt bidrar till en hållbar utveckling med beaktande av social och etisk hänsyn.
Kommunstyrelsen har det strategiska ansvaret för all upphandling inom Skövde kommun. Kommunstyrelsens verkställande organ för kommunens upphandlingsverksamhet är upphandlingsenheten vid sektor styrning och verksamhetsstöd.

Upphandling är formellt och stelt. Vi måste säkra att alla processer följer de lagar och regler som finns. Lagen om offentlig upphandling är inte ett fritt val, utan den måste följas. Det upplevs ofta som komplext, men vi finns här för rådgivning och guidning. Vi håller i företagarfrukostar och utbildningar för att underlätta och skapa förutsättningar. Ta gärna kontakt med oss!

Mycket av det kapital som vi köper varor och tjänster för hamnar i det lokala näringslivet. Vi ser i våra upphandlingar att det är många lokala och duktiga företag som lägger anbud och får avtal. Det visar på att vi har ett brett och gott spann av entreprenörer lokalt. Det sticker ut i Skaraborg. Vi är glada för att dessa lokala aktörer är aktiva och lämnar anbud och vi tror på närheten till våra leverantörer.

När det gäller företagen i kommunen, så har vi direktkontakt med flera hundra om året. Och det är tack vara den dialogen, som vi också får kunskapen att hjälpa våra sektorer i flera frågor. En stor del i vårt dagliga arbete handlar om att para ihop våra olika sektorer med bra leverantörer. Det kommer in en entreprenör i allt vi gör, stor som liten.

Ett gott företagsklimat ger oss ett brett näringsliv som vi kan samarbeta med när vi gör våra inköp. Vi tror att det blir lättare att hitta varor och tjänster till rätt kvalitet och till rimligt pris när vi har det lokalt. Vi jobbar för att göra sjysta affärer och vi tror att vi bidrar till arbetet med företagsklimatet genom vår kunskap och vår vilja till ständig förbättring.

Filmens berättarröst: Tommy Klang, upphandlingschef på upphandlingsenheten, Sektor styrning och verksamhetsstöd