Företagsutveckling

I de privata företagen skapas det nya jobb, vilket leder till ökat välstånd i kommunen. Företag som har potential att växa kan behöva stöd i att ta nästa steg.

Grön Gul Röd
Genomförd
Grön
Pågående
Gul
Ej påbörjad
Röd
Status uppdateras kontinuerligt.

 

Tillväxt

Grön prick Utreda förutsättningarna för ett Entreprenörscentrum där vi samlar all kompetens under samma tak. Ett eko-system för entreprenörskap; Nystart, Tillväxt, Ägarskifte. Skapa en tillväxtplattform där befintliga etablerade företag vill ta nästa steg. Läs mer!          

grönFöretagsrevitalisering - genom goda exempel kunskapsöverföra vad som krävs för revitalisering. Läs mer!

Synpunkter från näringslivet för ett förbättrat företagsklimat och företagsutveckling

Grön prick Företagsbesök med politiker och tjänstepersoner.