Kommunens tillgänglighet och service

Råd och stöd till näringslivet kopplat till de områden där kommunen agerar myndighet. Det handlar framför allt om bemätande, attityder, tillgänglighet, tydlighet, effektivitet, information och utbildning

Grön Gul Röd
Genomförd
Grön
Pågående
Gul
Ej påbörjad
Röd
Status uppdateras kontinuerligt.

 

E-tjänster och ärendehantering

grönAnslutning till verksamhet.se - en digital checklista där Skövdes e-tjänster läggs till. 
Läs mer.

grönAnslutning till nationella bastjänster där kommunen får tillgång till grundläggande företagsuppgifter hos olika myndigheter, vilket gör att uppgifterna blir förifyllda, kompletta och   korrekta i e-tjänsterna

Gul prickErbjuda intelligenta e-tjänster för bygglovsärenden som ska leda till fler kompletta ansökningar.

Grön prick   SMS-avisering vid nya skeende i ärendehanteringen. Utredning är genomförd.

Grön prick   Boka handläggare på nätet. Här kan du ställa din bygglovsfråga.

gulChattfunktion i Kontaktcenter - förutsättningar undersöks.

grönSvarsgaranti införs hos Miljösamverkan Östra Skaraborg.

grönE-tjänst för registrering av livsmedelsanläggningar. Till anmälan.

Röd prick   Förbättrad rådgivning och information inför bygglovsansökan.

Utbildning för att öka förståelsen

grön   Utbildningskväll - vill du sälja till offentlig sektor?

grön   Årliga upphandlingsfrukostar med Sektor samhällsbyggnad och Sektor service.  

gulInformation och utbildning om teman när näringslivet och kommunen bjuder in.

Röd prick   Visualisera bygglovsprocessen.

Kartläggning

grön Entreprenadupphandlingar i Skaraborg kartläggs i syfte att sprida stora upphandlingar om det är   möjligt.

Grön prick Kartläggning kring hur leverantörsdialog, d.v.s. förebreredande dialog inför upphandling genomförs enligt upphandlingspolicyn.

Grön prick  Processkartläggning av etableringsprocessen. Läs mer.

Råd och stöd

Grön prick  Tätortsutveckling - hela Skövde ska utvecklas hållbart - stad, tätort och landsbygd.  Hittills har dialogkvällar genomförts i Timmersdala, Tidan, Värsås och Lerdala. Dialogkvällar ska också genomföras i Igelstorp, Väring och Ulvåker. Läs mer.         

grönMiljösamverkan Östra Skaraborg utbildar samtliga inspektörer inom kommunikation och bemötande.

gulInsatser för fortsatt utveckling och förbättring av kommunens service och gott bemötande. Läs mer.

Det interna arbetet med hur Skövde kommun bemöter kunden fortsätter med riktade insatser under 2020.

Grön prick    Företagsdialog. Säkerställa att upphandlingspolicyn följs av alla verksamheter.

Insatser för att etablera en serviceinriktad organisation

Gul prick   Insatser för fortsatt utveckling och förbättring av kommunens service för att bättre bemöta människor som vill förverkliga sina företagsdrömmar. Genom tydlighet kirng lagstiftning samt vägledning/stöd utreda alternativa lösningar. Hur kommunicerar vi negativa besked? Kommunikation och intern utbildning kring ett gott bemötande gentemot kund.