Kommunikation och information

Kommunen ska bättre nå ut med information om pågående arbeten, upphandlingar, tillstånd- och tillsynsärenden, tillämpning av lagar och regler samt att kommunicera syftet med startade projekt.

Grön Gul Röd
Genomförd
Grön
Pågående
Gul
Ej påbörjad
Röd
Status uppdateras kontinuerligt.

 

Digitala kanaler

Grön prick  Tydligare ingångar vid näringslivssidan på Skövde kommuns hemsida.

grönLinkedIn "Företagsklimat Skövde" med löpande information om pågående projekt, synliggöra processer samt kommunicera handlingsplanen för ett förbättrar företagsklimat.

grönVisualisera pågående aktiviteter/planer/fastigheter och göra informationen mer tillgänglig för allmänheten.

grön   Företagsbesök med politiker och tjänstepersoner.   Läs mer!

Grön prick   FAQ (vanligt ställda frågor) ang bygglov till hemsidan. Finns på webben från mars 2021.