Kompetensförsörjning

Näringslivet och skolan kopplas närmare varandra på olika nivåer; Skövdemodellen, utbildningsplattformen med YH-utbildning som modell, samarbete med Högskolan i Skövde, talangattraktion m.m.

Grön Gul Röd
Genomförd
Grön
Pågående
Gul
Ej påbörjad
Röd
Status uppdateras kontinuerligt.

 

Främja det entreprenöriella lärandet samt entreprenörskap bland skolelever i grundskolan och gymnasieskolan 

gulSamarbetsplan med Ung Företagsamhet finns för att främja nyföretagsamhet bland gymnasieelever.

rödÖka och aktivt arbeta med alumner

Samverkan skola och arbetsliv

Grön prick  Årliga frukostmöten med representanter från Sektor barn och utbildnings alla verksamheter och arbetsliv/näringsliv för att lyfta goda exempel och behov samt diskutera samverkan. 

Grön prickSkapa samverkansgrupp med Sektor barn och utbildning och näringslivet i syfte att hitta en hållbar arbetesmodell för att öka kontaktytorna mellan sektor barn- och utbildningsenheten och företag. Gruppen är bildad och håller i dag regelbundna möten.

 Gul prick  Handledarfrukost för PRAO-handledare, efter genomförd PRAO, planeras 2021.

Gul prick   Utvärdering av PRAO med både elever och handledare.

Talent Attraction Management och Move to Gothenburg

gulStrategiskt arbeta med att attrahera och behålla talanger/kompetens. Läs mer!

- Strategiskt TAM-program skall vara klart under 2021.

- Studentstad Skövde: Pågående arbete kring utveckling av studentstaden, som är ett treårigt  projekt, som påbörjades i samband med att nytt avtal med högskolan skrevs inom ramen för målet "Studenterna som en viktig tillgång för Skövde". Detta är ett nytt arbetssätt i Skövde som inte funnits tidigare och som drivs av en ny form av samverkansstruktur med tre tillsatta    arbetsgrupper med fokus på Näringsliv & Karriär, Bostad och Leva & Må bra. Representanter från Skövde kommun, Högskolan, Studentkåren och Näringslivsforum finns i grupperna.

- Move To Gothenburg: Skövde är löpande delaktig i alla aktiviteter som erbjuds via Move to Gothenburg  för att dra nytta av plattformen lokalt. Det innefattar nyheter, platsannonser och kampanjveckor som skall bidrag till att attrahera internationella talanger till Skövde. MTG växer och har nu över 40 000 följare på Facebook vilket ger en bra räckvidd för Skövdes insatser.
Move to Gothenburg/Skövde.

Samverkan med Högskolan i Skövde

Grön prick Med befintligt samarbetsavtal som grund har separata handlingsplaner tagits fram med olika  fokusområden, bland annat närngslivsutveckling, årets studentstad och studentbostäder. Inom näringslivsutveckling handlar det bland annat om ett gemensamt arbete med TAM, bland annat genom Move to Gothenburg och ytterligare stärka de samverknasplattformar som finns mellan näringslivet och högskolan.

  • Näringsliv & Karriär
  • Bostad
  • Leva & Må bra

 

gulSkövdemodellen - en väg till arbete

Projektet syftar till att underlätta för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, att prova på  arbete inom bygg- och industribranschen.