Nyföretagande

Kommunen ska förenkla hanteringen av företagsärenden samt ha kortare vägar till önskad service.

Grön Gul Röd
Genomförd
Grön
Pågående
Gul
Ej påbörjad
Röd
Status uppdateras kontinuerligt.

 

Service för nya företag

Gul prick   Uppvakta nystartade företag med information om råd och stöd.

rödNyföretagarfrukost med informationsutbyte där företagare diskuterar fallgropar och framgångsfaktorer.

rödInformation om befintliga kontorshotell/co-working spaces på webben.