Kommunikation och information

Kommunen ska på ett bättre sätt nå ut med information om pågående arbeten, upphandlingar, tillstånd- och tillsynsärenden, tillämpning av lagar och regler samt att kommunicera syftet med startade projekt.

Grön Gul Röd
Genomförd
Grön
Pågående
Gul
Ej påbörjad
Röd
Status uppdateras kontinuerligt.

 

Det finns utvecklingspotential i att nå ut med information om pågående arbeten, upphandlingar, tillstånds- och tillsynsärenden, tillämpning av lagar och regler samt att kommunicera syftet med startade projekt. Handlingsplanen lyfter fram tydligare mer riktad kommunikation för att nå näringslivet genom fler dialogytor. Erbjuda service i form av digitala tjänster.

Aktiviteter kopplade till insatsområdet

 Röd prick     Kommunikationsplan som stöttar framtagen handlingsplan.

Grön prick     Digital kommunikation på LinkedIn genom den nya kanalen "NäringslivSkövde". Här kan man ta del av viktig information som rör det lokala näringslivet, pågående projekt och goda lokala exempel.  

Det första inlägget på LinkedIn-kanalen Näringsliv Skövde gjordes den 12 januari 2023.

Röd prick     Tydliggöra bygglovsprocessen.

Röd prick     Starta upp en ny E-tjänsteplattform för bygglov som hanterar SMS-avisering och bättre kommunikation.