Stallsiken Östra

Läge Området ligger längst med väg 26 strax söder om Törebodarondellen   
Gällande plan Detaljplan 628 ny detaljplan på kvarter Zinken  
Area Tennet 2 och kvarter Zinken  

Övrigt

Område för sällanköpsvaror mot privatpersoner. Västra sidan  färdigetablerad med goda resultat. Östra sidan ligger alldeles intill Trädgårdsstaden, Skövdes nyaste stadsdel.

 
Etableringar inom området DITEC, Willys, Jula, Elgiganten, Lager 157 m fl