Skövde flygplats

Läge Norr om infarten till Skövde flygplats  
Gällande plan Detaljplan finns för industriändamål  
Area Ca 110 000 kvm  

Övrigt

 

60 000 kvm (för återstående 50 000 kvm krävs utbyggnad av gata, vatten- och elledningar)

 
Etableringar inom området    
Utgångspris 150 kr/kvm (anslutningsavgifter tillkommer)