Skövde flygplats

Läge Norr om infarten till Skövdes flygplats
Gällande plan Detaljplan finns för industriändamål
Area Ca 110 000 kvm
Övrigt  60 000 kvm (för återstående 50 000 kvm krävs utbyggnad av gata, vatten- och elledningar)
Etableringar inom området