Stallsiken Västra

Läge Området ligger längs med väg 26 strax söder om Törebodarondellen  
Gällande plan Aktuell detaljplan finns  
Area Blyet 1 ca 5 000 kvm  

Övrigt

Område för sällanköpsvaror mot privatpersoner. Väletablerat med goda resultat. En mindre tomt kvar att exploatera

 
Etableringar inom området Plantagen, Biltema, Mio, Media Markt, ÖoB med flera